Poštovani građani,

Ovdje možete preuzeti zahtjeve koji se tiču rada Uprave javnih prihoda:

 

Prijava za obračun poreza na promet nepokretnosti

Mjesečna prijava za obračun prireza poreza na dohodak fizičkih lica

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nepokretnosti za fizička lica i podaci o vlasniku

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nepokretnosti za pravna lica

Prijava za obračun članskog doprinosa turističkim organizacijama

Zahtjev za izdavanje poreskog uvjerenja o nepokretnosti

Zahtjev za slobodan pristup informacijama