Poštovani građani,

Ovdje možete preuzeti zahtjeve koji se tiču rada Službe glavnog gradskog arhitekte:

 

Zahtjev za davanje saglasnosti glavnog gradskog arhitekte

Zahtjev za izdavanje potvrde o usklađenosti spoljnog izgleda dijela bespravnog objekta sa smjernicama planskog dokumenta

Zahtjev za slobodan pristup informacijama