Poštovani građani,

Ovdje možete preuzeti zahtjeve koji se tiču rada Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj:

 

 

Vodič kroz administraciju-Zaštita životne sredine

Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu- obrazac 1

Zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborate procjene uticaja na životnu sredinu- obrazac 2

Zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu- obrazac 3

Zahtjev za davanje misljenja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na zivotnu sredinu- obrazac 4

Zahtjev za davanje saglasnosti na Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu- obrazac 5

Zahtjev za dobijanje saglasnosti, odnosno transport otpada sa teritorije opštine Bijelo Polje- obrazac 6

Zahtjev za davanje saglasnosti na plan upravljanja građevinskim neopasnim otpadom- obrazac 7

Zahtjev za davanje mišljenja o planu upravljanja otpadom proizvođača otpada- obrazac 8

 

Zahtjev za izdavanje uvjerenja

 

Zahtjev za slobodan pristup informacijama


Zahtjeve koji se tiču Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2023. godinu možete preuzeti na dolje navedenoj listi:

 

Mjera 1.1. - Podrška za  preradu i transport voća i povrća

Mjera 1.2. - Razvoj seoske infrastrukture

Mjera 1.3. - Podrška povrtarskoj proizvodnji u zaštićenim prostorima (dodjela plastenika)

Mjera 1.4. - Promocija i edukacija iz oblasti ruralnog i održivog razvoja

Mjera 2.1. - Podrška investicijama u izgradnji eksloatacionih bunara

Mjera 2.2. - Održivo upravljanje rječnim tokovima

Mjera 2.3. - Zaštita i unapređenje životne sredine i biodiverziteta

Mjera 2.4. - Podrška očuvanju broja grla stoke

Opšti obrazac zahtjeva