Poštovani građani,

Ovdje možete preuzeti zahtjeve koji se tiču rada Sekretarijata za preduZetništvo:

 

SAOBRAĆAJ:

Prijava za polaganje ispita o poznavanju grada za vozace auto taksi vozila

 

Preduzetnici:

Zahtjev za izdavanje rješenja za sopstveni prevoz robe, putnika

Zahtjev za izdavanje LICENCE i IZVODA LICENCE, za preduzetnika

Zahtjev za izdavanje IZVODA LICENCE, linijski prevoz putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju

Zahtjev za izdavanje LICENCE- linijski prevoz putnika u unutrašnjem lokalnom drumskom saobraćaju

Zahtjev za izdavanje TAXI LEGITIMACIJE za auto taxi prevoz- za preduzetnika

Zahtjev za izdavanje saglasnosti za posebni linijski gradski i prigradski prevoz

Zahtjev za izdavanje rješenja za dodjelu linija za linijski prevoz putnika

Zahtjev za zamjenu vozila

Zahtjev za izdavanje uvjerenja za dobijanje TX-tablica 

Zahtjev za estetski pregled vozila

Zahtjev za odjavu djelatnosti

Zahtjev za ovjeru cjenovnika

 

Pravna lica:

Zahtjev za izdavanje rješenja za sopstveni prevoz robe/putnika

Zahtjev za izdavanje IZVODA LICENCE licence za auto taxi prevoz, za pravno lice

Zahtjev za izdavanje LICENCE za auto taksi prevoz putnika-pravno lice

Zahtjev za izdavanje TAXI legitimacije za auto taxi prevoz-pravno lice

Zahtjev za ovjeru linija i cjena prevoza

Zahtjev za izdavanje IZVODA LICENCE - linijski prevoz putnika u unutrašnjem lokalnom drumskom saobracaju za pravno lice

Zahtjev za izdavanje LICENCE linijski prevoz putnika u unutrašnjem lokalnom drumskom saobraćaju-za pravno lice

Zahtjev za ukidanje izvida licenence i taxi legitimacije

Zahtjev za izdavanje obrenja za rent-a-car, za preduzetnika 

Zahtjev za izdavanje uvjerenja

Zahtjev za estetski pregled vozila

 

SMJEŠTAJ:

Preduzetnici:

Izjava o minimalno tehničkim uslovima u ugostiteljskim objektima

Prijava pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu za fizička lica

Prijava pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu za privredna društva i preduzetnike

Pravna lica:

Zahtjev za kategorizaciju privatnog smještaja

Prijava za pruzanje ugostiteljskih usluga smjestaja za pravno lice

 

 

UGOSTITELJSTVO:

Preduzetnici:

Zahtjev za ovjeru knjige prigovora, za preduzetnika

Zahtjev za kategorizaciju restorana

Zahtjev za odjavu ugostiteljske djelatnosti za preduzenika

Zahtjev za ovjeru knjige domaćih gostiju, za preduzetnika

Zahtjev za izdavanje obrenja za rent-a-car, za preduzetnika 

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, za preduzetnika

Obrazac - Centralni turistički registar - za ugostiteljske objekte za pružanje usluga smještaja i usluga pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka

 

Pravna lica:

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za pravno lice

Zahtjev za kategorizaciju restorana

Zahtjev za odjavu ugostiteljske djelatnosti za pravno lice

Zahtjev za ovjeru knjige domaćih gostiju za pravno lice

Zahtjev za ovjeru knjige prigovora za pravno lice

Prijava za pruzanje ugostiteljskih usluga smjestaja za pravno lice

Izjava o minimalnim tehničkim uslovima u ugostiteljskim objektima, za pravno lice

  

ZANASTVO:

Prijava zanatstva - preduzetnici

Prijava zanatstva - pravna lica

  

UVJERENJA:

Zahtjev za izdavanje uvjerenja

 

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA:

Zahtjev za slobodan pristup informacijama