Poštovani građani,

Ovdje možete preuzeti zahtjeve koji se tiču rada Sekretarijata za lokalnu samoupravu:

 

Socijalna davanja:

Zahtjev komisiji za dodjelu jednokratne novčane pomoći

Zahtjev za isplatu novčane pomoći za novorđeno dijete

 

Domaćinstvo: 

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o zajedničkom domaćinstvu

 

Studenti:

Zahtjev za izdavanje uvjerenja za studentski dom za studente koji studiraju van Crne Gore

Zahtjev za ostvarivanje prava na studentsku stipendiju

 

Radni odnos:

Zahtjev za izdavanje uvjerenja

Zahtjev za izdavanje volonterske knjižice

 

Zdravstvena zaštita:

Zahtjev za ostvarenje prava na zdravstvenu zaštitu i druga prava u vezi sa ostvarenjem zdravstvene zaštite

Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu i povlašćenu vožnju

Zahtjev za ostvarivanje prava na dodatak i njegu i pomoć od strane drugog lica

Zahtjev za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu-ratni vojni invalidi

Zahtjev za ostvarivanje prava na ortopedski dodatak

Zahtjev za ostvarivanje prava na pogrebne troškove

Zahtjev za ostvarivanje prava na porodični dodatak

Zahtjev za ostvarivanje prava na porodičnu invalidu

Zahtjev za ostvarivanje prava na povećanje procenta invaliditeta

Zahtjev za usmjeravanje djeteta sa posebnim obrazovnim potrebama u vaspitno obrazovni program vaspitno - obrazovne ustanove

 

Spomen obilježje:

Zahtjev za podizanje spomen obilježja

 

Matičari:

Zahtjev za sklapanje braka

 

Slobodan pristup informacijama:

Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Zahtjev za izdavanje predmeta na revers