Poštovani građani,

Ovdje možete preuzeti zahtjeve koji se tiču rada Sekretarijata za uređenje prostora:

 

Zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

Zahtjev za davanje saglasnoti za cijepanje parcele, parcelacija

Zahtjev za izdavanje  odobrenja za izgradnju, postavljanje pomocnog objekta

Zahtjev za izdavanje izvoda iz planskog dokumenta

Zahtjev za izdavanje uvjerenja za gradjevisnku dozvolu

Zahtjev za izdavanje uvjerenja, za Centar za socijalni rad

Zahtjev za propisivanje uslova za gradjenje, postavljanje pomocnih objekata

Zahtjev za slobodan pristup infomacijama