Poštovani građani,

Ovdje možete preuzeti zahtjeve koji se tiču rada Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj:

 

Zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat

Zahtjev za izdavanje uvjerenja

Zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životni sredinu

Zahtjev za slobodan pristup informacijama