Poštovani građani,

Ovdje možete preuzeti zahtjeve koji se tiču rada Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj:

Vodič kroz administraciju-Zaštita životne sredine

Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu- obrazac 1

Zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborate procjene uticaja na životnu sredinu- obrazac 2

Zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu- obrazac 3

Zahtjev za davanje misljenja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na zivotnu sredinu- obrazac 4

Zahtjev za davanje saglasnosti na Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu- obrazac 5

Zahtjev za dobijanje saglasnosti, odnosno transport otpada sa teritorije opštine Bijelo Polje- obrazac 6

Zahtjev za davanje saglasnosti na plan upravljanja građevinskim neopasnim otpadom- obrazac 7

Zahtjev za davanje mišljenja o planu upravljanja otpadom proizvođača otpada- obrazac 8

Zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat

Zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životni sredinu

 

Zahtjev za izdavanje uvjerenja

 

Zahtjev za slobodan pristup informacijama