Poštovani građani,

Ovdje možete preuzeti zahtjeve koji se tiču rada Direkcije za imovinu i zaštitu prava Opštine:

 

Zahtjev za slobodan pristup informacijama